آمالگاماتور ها چند نوع دارند ؟

آمالگاماتور ها چند نوع دارند ؟

شما با کار نکردن هر کدام از این اجزا می توانید دنبال علتهای خراب شدن دستگاه آمالگاماتور خود باشید ، البته با رعایت روشهای نگهداری آمالگاماتور که در ادامه به آن خواهیم پرداخت می توانید تا حد زیا

read more